VENDI

VITI I RI SHKOLLOR PRINDËRIT PRO MËSIMIT NË KLASA, ONLINE NJË MËNYRË E DËSHTUAR

Gati një muaj nga nisja e vitit të ri shkollor duket se ende nuk është e qartë se si do të zhvillohet mësimi. Ndërkohë nxënësve, prindërve dhe mësuesve u është dërguar një formular për të zgjedhur një alternativë të mësimdhënies, ndërkohë prindër dhe nxënës deklarojnë se janë pro mësimit në klasa.