VENDI

Vijojne punimet per kanalet kulluese ne Hoxhare te Vjeter


Pas perfundimit te kryerjes se punimeve per rehabilitimin e kanaleve kulluese te tokave bujqesore te fshatit Hoxhare e Vjeter ne njesine administrative  Dermenas punimet po vazhdojne per rikthimin ne funksion te plote te sistemit kullues brenda territorit te fshatit. Kryetari  i fshatit Theodhori Cala u shpreh se mungesa e investimeve per rreth 30 vite i kishte tjetersuar kanalet kulluese te cilat kishin humbur gjurmet