VENDI

U DHA URDHËR SE PENSIONI DO SHPËRNDAHEJ NË SHTËPI BASHKIA FIER VE NE DISPOZICION NUMRAT E RAJONEVE


Ndonëse u dha urdhër se çdo pensionisti do tu dërgohet në shtëpi pensioni, disa prej tyre në fier u janë drejtuar sporteleve. Ajo që është më shqetësuese, është fakti se në disa pika të postës u shpërndahen në dorë paratë të moshuarve. Nderkohe Bashkia Fier ka vendosur ne dispozicion te pensionisteve numrat e telefonave per te 4 rajonet e qytetit me qellim shmangien e radheve si dhe kontaktet me njerezit.