VENDI

TRANSFORMATORI DHE TELAT PËRCIELLËS TË ENERGJISË, RREZIKOJNË JETËN E BANORËVE

Me shume se 30 familje te lagjes perendimore te fshatit Clirim ne njesine administrative Qender Afrim i ri jane te rrezikuar per jeten per shkak te  transformatorit  dhe telave percjelles te  energjise. Banoret shrehen se percjellsesit e energjise  here pas here dhe kryesisht ne mot te keq bien ne kontakt  me kallamat duke rrezikuar jeten e banoreve.