Shqipëria e 9-a në botë për eksportin e gështenjës, potencial për rritjen e fitimeve në zonat e Veriut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *