VENDI

RRUGA ME GJATESI 1 KM BANORET DUHET RIKONSTRUKTUAR


Rruga ne Pocem me gjatesi as 1 km po kthehet ne shqetesim per banoret