VENDI

PUNIMET PER NDERTIMIN E BYPASSIT TE FIERIT, SPECIALISTI DREJT PERFUNDIMIT URA MBI LUMIN SEMAN


Punimet per ndertimin e bypassit te Fierit qe kane hyre ne fazen perfundimtare jane perqendruar ne ndertimin e ures mbi lumin e Semanit me gjatesi rreth 80m si nje nga veprat e artit me te rendesishme te projektit ku perfshihen edhe dy urat e tjera me te njejten gjatesi.