VENDI

PROJEKTI TOURNE PËR KULTURËN, TEATRIN DHE TURIZMIN

Kryetari I Bashkisë Fier, Armandos Subashki ka prezantuar në një konferencë për shtyp  nisjen e projektit  TOURNE, bashkë me partnerët nga Italia, Mali I Zi e Bashkia Tiranë. Ky projekt  synon koordinimin dhe ndërlidhjen e Institucioneve Teatrore të vendeve të përfshira, në mënyrë që të rritet niveli i cilësisë së prodhimeve artistike.