Po përfitojnë nga njerëzit, Apple dhe Facebook përplasen se kush po shkel privatësinë tuaj më shumë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *