Për herë të parë në botë, mjekët realizojnë transplantin e të dy krahëve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *