VENDI

NISIN PUNIMET PËR RIKONSTRUKSIONIN E RRJETIT TË UJËSJELLËSIT,SPECIALISTI DO TË PËRMIRËSOHET FURNIZIM


Ka filluar zbatimi i projektit per rrjetin bashkohore te ujesjellesit te Roskovecit .Rreth 134 milion leke eshte fondi i investimit i cili ka si objektiv permiresimin e furnizimit me uje per qytetin e Roskovecit ku perfshihen punimet per ndertimin e dy puseve te rinj dhe rikonstruksionin e dy puseve te vjeter gjithashtu do te ndertohen 4 stacione pompimi te rrjetit shperndares i qytetit te Roskovecit.