Neglizhenca e punës së UKF po kthehet në mankth përmbytjeje për vetëm 2 milimetra shi që bie, në një banesë në Ferme‐Çlirim në Fier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *