VENDI

NE KUADER TE MASAVE TE SIGURISE PER COVID 19 BASHKIA FIER NDERPRET TRANSPORTIN PUBLIK TE UDHETAREV


Në kuadër të masave kundër koronavirusit bashkia Fier ka ndërprërë edhe shërbimet e transportit urban në Linjës Fier Patos