VENDI

MUHAMETI PËRFUNDON NDËRTIMI I RRJETIT SHPËRNDARËS TË UJËSJELLËSIT DHE VENDOSJA E MATËSAVE TË RINJ, P


Pas perfundimit te punimeve per ndertimin e rrjetit shperndares te ujesjellesit ne fshatin Drize-Myrteza te njesise administrative Qender Afrim I Ri ka zgjidhur problemin e mungeses se ujit te pijshem per rreth 100 familje. Keshtu eshte shprehur kryetari I fshatit Ferit Muhameti.