VENDI

LIKAJ KAM APLIKUAR PER AUTORIZIM QARKULLIMI NUK ME JEPET


Baznesme I njeres prej furrave të bukës dhe të minimarketit në lagjen periferike të Fierit që kryhen aktivitet prodhues të bukes dhe shtijes se artikujve ushqimor për njerëz po përballen me vështirësi në kryerjen e aktivitetit për shkak të mospaizje me autrrizm për arutomejetit me të cilin kryen furnizimin furrës s e bukes dhe shpërndarjen në treg.