VENDI

LËVIZJA E AUTOMJETEVE NË NJËRIN DREJTIM DO TË MUNDËSOHET PËRPARA SEZONIT TURISTIK VEROR