VENDI

LALA I KËRKUAR EDHE NGA TË RINJTË ME ARSIM TË LARTË, PASI HAP DYERT DHE PERSPEKTIVËN E PUNËSIMIT