FIER/ Ndëshkohet me masë administrative 3.000.000 lekë, një subjekt (Lounge Bar) pasi u konstatua duke ushtruar aktivitetin në kundërshtim me Aktin Normativ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *