VENDI

DREJT PËRFUNDIMIT RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS, BANORËT SJELL QYTETËRIM DHE ZHVILLIM EKONOMIK