VENDI

CAKALLI JANE SHPERNDARE RRETH 75 % E PENSIONEVE NE BANESAT E PENSIONISTEVE


Ne 22 zyra te postes shqiptare te qytetit te Lushnjes dhe Divjakes jane vendosur jashte tyre kuti ku familjaret dhe te afermit e pensionisteve te depozitojne fotokopjet e ID dhe librezave te pensionit si dhe adresen e tyre per dergimin ne banese te pensionit.