Becchetti kërkesë Holandës për sekuestrimin e aksioneve shqiptare në kompanitë SHELL dhe ENI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *