VENDI

BANORET ROM ,NE KUSHTE TE VESHTIRA PER JETEN

Banoret rome te fshatit Baltez jetojne ne kushte te veshtira per jeten. Sipas tyre pothuajse te gjitha familjet e ketij komuniteit  perballen me mungesen e ujit te  pijshem.