VENDI

BANORËT INVESTIMET PËR UNAZËN, ELEKTORALE, BUFI TË PLANIFIKUARA, DHE ME INTERES PUBLIK