VENDI

BANORËT E ZONËS INFORMALE TË FSHATIT ÇLIRIM KËRKOJNË NDËRTIMIN E KUZ